Vinařství Kříž s.r.o. , IČO: 29187532

V návaznosti na GDPR - ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobníh údajů ubytovacích osob

  1. jméno a příjmení
  2. adresa místa trvalého bydliště, nebo místa trvalého pobytu
  3. telefonní číslo


ULOŽENÍ:

  •  telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)
  •  jméno a příjmení, adresa bydliště budou použity jen pro zapsání do knihy hostů, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

Kniha hostů uložena se zabezpečeným uložením.
Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány a uchovány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny jakýmkoliv dalším osobám.

Aktualizováno 14.9.2018

Josef Kříž jednatel společnosti 
Vinařství Kříž s.r.o.